Bezpečný festival

Vytvořme společně bezpečný festival, na kterém si užijeme návrat ke sportu a olympijskou atmosféru. Bezpečný festival zajišťujeme ve spolupráci se společností

Pravidla vstupu na festival

NÁVŠTĚVNÍCI

Pro vstup do areálu musí každý návštěvník splňovat pravidlo ON kontrolované čTečkou:

 • Návštěvník se prokáže certifikátem o dokončeném očkování, nebo
 • Návštěvník se prokáže certifikátem o prodělané nemoci - platí 180 dní ode dne pozitivního testu, nebo
 • Návštěvník se prokáže negativním RT-PCR testem ne starším než 72 hod. jde-li o:
  a) osobu do 18 let
  b) osobu, která nemůže být očkována a doloží to záznamem v IZIS
  c) osobu s nedokončeným očkováním

Neplatí pro děti do 12 let, které mají výjimku z pravidla ON dle bodu I/15.

 

ÚČASTNÍCI PROGRAMU PRO ŠKOLY

Návštěvníci areálu účastnící se praktické výuky zimních sportů mají výjimku z podmínek stanovených
v bodě I/15 v případě, že jde výhradně o žáky jedné školy. V Olympijském festivalu zajistíme,
aby se nepotkávali s jinými návštěvníky.

Učitel je povinen doložit prohlášení, že žáci nemají příznaky onemocnění COVID-19 či jiného přenosného onemocnění, že nepřišly do kontaktu s nakaženým a nejsou z toho důvodu v povinné karanténě a že účastníci jsou pravidelně ve škole testováni dle aktuálních pravidel.

ORGANIZAČNÍ TÝM

Organizační tým, dobrovolníci i obsluhující personál musí splňovat podmínky výše a zároveň bude v průběhu festivalu testován, a to v intervalu 2 PCR testy, nebo 3 antigenní testy týdně. 

 

Jaká další pravidla platí pro návštěvníky Festivalu?

Na akci budou platit stejná pravidla jako na ostatních hromadných akcích, v gastro provozech a maloobchodě.

 • Ochrana nosu a úst bude povinná pouze ve vnitřních prostorech s výjimkou provozování sportu.
 • V rámci stravování je povoleno 6 hostů u stolu s výjimkou osob z jedné domácnosti.
 • V prodejnách Alpine Pro může být 1 návštěvník na 10m2 prodejní plochy.

 

Organizační a režimová opatření se budou řídit mimořádnými opařeními vydanými Ministerstvem zdravotnictví zde

Kompletní Příručku pro návštěvníky najdete zde