Kupte si už nyní

Baseball

Přijď si vyzkoušet rychlost nadhozu, přesnost nadhozu nebo odpal z trenažéru.

baseball

Hrají proti sobě dvě družstva po devíti hráčích. Útočící hráč (pálkař) se snaží pálkou zasáhnout míč nadhozený nadhazovačem soupeřova týmu. Pokud se pálkaři podaří oběhnout všechny mety, aniž by byl vyautován, získává jeho mužstvo bod. Cílem obrany je bodování zabránit. Vyřazení běžců je možné chycením míče ze vzduchu, zahráním míče na metu dříve než dorazí běžec, tečováním a strikeautem. Hraje se na devět směn a hra není časově omezená. Vítězem je družstvo, které v zápase získalo větší počet bodů.

HISTORIE

První utkání se podle dnešních pravidel odehrálo v roce 1876. Baseball je velmi populární především v Americe, kde se hraje i nejslavnější profesionální baseballová liga (MLB). Sportem číslo 1 je ve vyspělých zemích Asie jako jsou Japonsko a Jižní Korea. Profesionální ligy se hrají i v Japonsku, Koreji, Mexiku, Číně a dalších zemích. V Evropě se mezi nejlepší reprezentace řadí Itálie a Nizozemsko. Těsně za touto dvojicí je další výkonnostní sled zemí jako Česká republika, Německo, Francie a Španělsko.

BASEBALL NA OLYMPIJSKÝCH HRÁCH

Baseball byl jako ukázkový sport na mnoha hrách před druhou světovou válkou. V novodobé historii byl ukázkovým sportem v roce 1988 v Soulu. Jako řádný sport byl poprvé zařazen v roce 1992 v Barceloně a na programu zůstal až do her v Pekingu 2008. Pro olympiády v letech 2012 a 2016 byl z programu vyřazen, v Tokiu 2021 se však znovu objeví a českým reprezentantům unikla účast o jedinou příčku v kvalifikačním turnaji.

JAK ZAČÍT S BASEBALLEM?

Bližší informace o baseballu naleznete na ofi ciálních webových stránkách České baseballové asociace (ČBA) www.baseball.cz, popřípadě na e-mailu: baseball@baseball.cz.