Softball

Softball

Přijď si vyzkoušet nadhoz, odpal nebo se dozvědět více o tomto sportu.

Softball je kolektivní pálkovací hra podobná baseballu. Pálkaři se snaží odpálit míč tak, aby oběhli čtyři mety na hřišti a tak zaznamenali bod. Polaři se naopak
snaží pálkaře vyautovat. Zápas se dělí na směny, kde je každý tým v útoku a pak v obraně. Zápas se hraje na 7 směn. Softball hrají ženy, muži, děti, veteráni
i smíšené týmy.

HISTORIE

První zmínka o softballu pochází ze Spojených států amerických, kde se v roce 1887 odehrálo historicky první utkání. Postupně se sport rozšiřoval do dalších
zemí: dnes je populární na celém světě, především pak v Severní Americe, Jižní Americe, na Novém Zélandu, v Austrálii, Japonsku nebo Číně. Do Československa se softball dostal prostřednictvím YMCY v květnu 1919. Sportovní svaz pak byl ustaven v roce 1963 v Praze.

SOFTBALL NA OLYMPIJSKÝCH HRÁCH

Softball byl na programu olympijských her čtyřikrát v letech 1996 až 2008. Výkonný výbor Mezinárodního olympijský výbor doporučil softball spolu s baseballem
opět na program olympijských her v roce 2021. V Japonsku patří softball k velice populárním sportům.

NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY ČESKÝCH SPORTOVCŮ

Mužský národní tým – 1. ME 2018
Ženský národní tým – 3. ME 2015
Juniorský dívčí národní tým – 1. ME 2014
Juniorský chlapecký národní tým – 1. ME 2017, 3. MS 2020
Smíšený tým žen a mužů obsadil 2. místo ME 2015 ve upravené verzi softballu zvané Co-Ed slowpitch.
Česká republika vede aktuální žebříček evropských zemí v mužích, v ženách je na 3. místě.

JAK ZAČÍT S SOFTBALLEM?

Bližší informace o softballu naleznete na ofi ciálních webových stránkách České softballové asociace (ČSA) www.softball.cz nebo na webu www.palkovana.cz
Pravidla softballu - krátký animovaný fi lm najdete na YouTube pod názvem „Základní pravidla softballu“.