Rychlostní kanoistika

Vodní sporty

Rychlostní kanoistika

Rychlostní kanoistika je sport, který se provozuje na klidných stojatých, nebo mírně tekoucích vodách.
Posádky, které čítají buď jednoho, dva nebo čtyři závodníky, usilují o projetí stanovené vzdálenosti v co nejkratším čase. Kanoisté klečí na jednom koleni a pádlují
na jedné straně jednolistým pádlem, kajakáři v lodi sedí a pádlují na obou stranách dvoulistým pádlem.

HISTORIE

Rychlostní kanoistika jako sport vznikla v průběhu 19. století ve Velké Británii a Spojených státech a využívá dva typy lodí známých již několik tisíciletí. Zatímco
kánoe pochází od Indiánů ze Severní Ameriky, kajak od Eskymáků z Grónska a Aljašky.
Jako ukázkový sport se rychlostní kanoistika dostala na OH již v roce 1924 v Paříži, plnohodnotným sportem v programu her je ale až od roku 1936.
Disciplínám dominují evropští závodníci, kteří vyhrávají zhruba 90 % všech medailí. Od roku 1948 soutěží ženy pouze v disciplínách na kajaku. Na OH v Tokiu
2021 však nově budou soutěžit I v disciplínách na kanoi.
V posledních letech dochází k trendu zkracování tratí. Zatímco v raných dobách se soutěžilo na tratích od 1000 do 10 000 metrů, v Londýně 2012 byla na program poprvé kromě tradiční půlkilometrové a kilometrové distance zařazena také 200 metrů dlouhá trať.

DISCIPLÍNY, VE KTERÝCH SE BOJUJE O OLYMPIJSKÉ MEDAILE

Muži – C1 1000 m, C2 1000 m, K1 200 m, K1 1000 m, K2 1000 m, K4 500 m;
Ženy – C1 200 m, C2 500 m, K1 200 m, K1 500 m, K2 500 m, K4 500 m.
NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY ČESKÝCH SPORTOVCŮ
Jan Brzák – 1. OH 1936, 1948, 2. OH 1952 (C2 1000 m),
Vladimír Syrovátka – 1. OH 1936 (C2 1000 m),
Václav Mottl – 1. OH 1936 (C2 10000 m),
Zdeněk Škrland - 1. OH 1936 (C2 10000 m),
Bohuslav Karlík – 2. OH 1936 (C1 1000 m),
Bohumil Kudrna – 1. OH 1948, 2. OH 1952 (C2 1000 m),
František Čapek – 1. OH 1948 (C1 10000 m),
Josef Holeček – 1. OH 1948, 1952 (C1 1000 m),
Václav Havel – 2. OH 1948 (C2 10000 m),
Jiří Pecka - 2. OH 1948 (C2 10000 m),
Alfréd Jindra – 3. OH 1952 (C1 10000 m),
Martin Doktor – 1. OH 1996 (C1 500 m, C1 1000 m),
Daniel Havel + Lukáš Trefi l + Josef Dostál + Jan Štěrba – 3. OH 2012 (K4 1000 m),
Josef Dostál – 2. OH 2016 (K1 1000 m),
Daniel Havel + Lukáš Trefi l + Josef Dostál + Jan Štěrba – 3. OH 2016 (K4 1000 m).

JAK ZAČÍT S RYCHLOSTNÍ KANOISTIKOU?

V Českém svazu kanoistů v sekci rychlostní kanoistiky je registrováno 43 aktivních oddílů, jejich seznam a další kontaktní informace naleznete na webových
stránkách Českého svazu kanoistů – sekce rychlostní kanoistiky: www.kanoe.cz/svaz/srk-csk