Moderní pětiboj

Sportovní hala

Moderní pětiboj

Moderní pětiboj se skládá z pěti disciplín, které jsou samostatně bodované, a vítězem se stává závodník, který má v součtu nejvíce bodů. Pětibojaři body
sbírají při šermu kordem, v plavání na 200 m volným způsobem, při parkurovém skákání a v kombinované disciplíně, která spojuje běh na 3200 metrů se střelbou z laserové zbraně.

HISTORIE

Pětiboj býval jedním z vrcholů starověkých olympijských her. Tehdejší klání zahrnovalo krátký běh, skok, hod oštěpem, hod diskem a zápas. O obnovení antické myšlenky a současnou podobu moderního pětiboje se nejvíce zasloužil zakladatel novodobých olympijských her baron Pierre de Coubertin. Zejména díky
jeho úsilí bylo nové sportovní odvětví zařazeno v roce 1911 do programu OH. Svou olympijskou premiéru si moderní pětiboj odbyl na OH ve Stockholmu v roce
1912 a od té doby patří mezi jedenáct sportovních odvětví, která byla zařazena do programu všech letních olympijských her.

DISCIPLÍNY, VE KTERÝCH SE BOJUJE O OLYMPIJSKÉ MEDAILE

Muži a ženy závodí v soutěži jednotlivců.

NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY ČESKÝCH SPORTOVCŮ

David Svoboda – 1. OH 2012
Jiří Adam – 2. OH 1976 (závod družstev)
Jan Bártů – 2. OH 1976 (závod družstev) 3. OH 1976
Bohumil Starnovský – 2. OH 1976 (závod družstev)
Libor Capalini – 3. OH 2004

JAK ZAČÍT S PĚTIBOJEM?

Sportovní oddíly, které provozují moderní pětiboj, a další informace naleznete na stránkách Českého svazu moderního pětiboje: www.pentathlon.cz.