Moderní gymnastika

Sportovní hala

Chceš si vyzkoušet jaké to je být moderním gymnastou či gymnastkou ? Doraz do haly!

sport.. gym.

Moderní gymnastika je sport, který kombinuje prvky baletu, gymnastiky, divadelního tance a akrobacie. Sestavy obsahují předepsaný počet prvků bez náčiní a s náčiním, hodnotí se provedení, technická obtížnost a umělecký dojem. Jako náčiní moderní gymnastky používají švihadlo, obruč, míč, kužele a stuhu.

HISTORIE

Jako sportovní odvětví určené výhradně dívkám a ženám se „umělecká gymnastika“ začala utvářet v bývalém Sovětském svazu kolem roku 1930. U nás i jinde v Evropě se ofi ciálně formovala počátkem 50. let. Hlavní správní institucí je Mezinárodní gymnastická federace FIG, která byla založena v roce 1881 a jež zahrnuje všechny gymnastické disciplíny. Moderní gymnastiku uznala FIG v roce 1962. V Československu vznikl Svaz umělecké gymnastiky o rok později. Na program olympijských her se moderní gymnastika zařadila v Los Angeles roku 1984.

DISCIPLÍNY, VE KTERÝCH SE BOJUJE O OLYMPIJSKÉ MEDAILE

Na olympijských hrách se v moderní gymnastice rozdělují medaile ve víceboji jednotlivkyň a ve dvojboji společných skladeb. Je to jediná čistě ženská disciplína v olympijském programu.

NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY ČESKÝCH SPORTOVCŮ

Hana Mičechová Sitnianská – 1. MS 1965 (víceboj, fi nále s náčiním), 1. MS 1967 (švihadlo) 3. MS 1965 (bez náčiní),
Hana Machatová – 2. MS 1965 (bez náčiní), 3. MS 1965 (víceboj),
Jana Vonášková – 3. MS 1969 (povinná sestava s míčem),
Zuzana Záveská – 2. MS 1977 (švihadlo), 3. MS 1979 (švihadlo),
Iveta Havlíčková – 3. MS 1977 (švihadlo), 3. MS 1979 (švihadlo),
společná skladba – 2. MS 1967, 2. MS 1973, 2. MS 1979, 3. MS 1969, 3. MS 1977, 3. MS 1981,
Daniela Bošanská – 1. MS 1979 (kužele),
Lenka Oulehlová - 8. OH 1992 Barcelona

JAK ZAČÍT S MODERNÍ GYMNASTIKOU?

V České republice působí mnoho oddílů moderní gymnastiky, jejich seznam a další informace naleznete na internetových stránkách Českého svazu moderní gymnastiky: www.csmg.cz