Korfbal

Beach aréna Wienerberger

Korfbal

korfbal

Jedná se o jedinou kolektivní míčovou hru na světě, kterou hrají dohromady muži i ženy. Dvě smíšená družstva - vždy 4 muži a 4 ženy – se snaží vstřelit míč do „korfu“ (koše), který je umístěn na tyči ve výšce 3,5 metru bez odrazové desky. Pravidelné střídání rolí útočník-obránce zamezuje jednostranné specializaci. Speciální korfbalový míč umožňuje jeho snadné chytání v různých podmínkách. Korfbal existuje i ve verzi plážové, venkovní, vodní i na ledě. V poslední době se rozšiřují i nové verze Korfbal 4 a hlavně Beach korfbal.

HISTORIE

Korfbal je národní nizozemský sport. Na začátku dvacátého století (1902) jej objevil amsterodamský učitel Nico Broekhuysen ve Švédsku. Jeho cílem bylo přijít s hrou, kterou by mohli na nově zavedených společných hodinách tělocviku hrát dívky i chlapci. Nejdříve se hra v roce 1933 rozšířila do sousední Belgie a dnes se hraje ve více než 67 zemích světa. Od roku 1978 se konají i světové turnaje, které zastřešuje Mezinárodní korfbalová federace (IKF - www.korfball.sport). V Čechách se korfbal poprvé objevil v roce 1988 a od roku 1989 se zde pravidelně hrají soutěže.

KORFBAL NA OLYMPIJSKÝCH HRÁCH

Korfbal nechybí mezi „čekateli“ pro Olympijské hry. Již v roce 1928 by ukázkovým sportem na OH v Amsterdamu.

JAK ZAČÍT S KORFBALEM?

Bližší informace o korfbalu naleznete na ofi ciálních webových stránkách Českého korfbalového svazu: www.korfbal.cz.