Karate

Karate

Olympijský festival Tokio 2020 Praha_high (2) (2)

Karate je bojové umění, které je úzce svázáno s východními fi losofi emi. Od poloviny sedmdesátých let minulého století se karate transformovalo v moderní
dynamický sport, který si po světě získal velkou popularitu díky své mentální kázni a fyzickým schopnostem.

HISTORIE

Uvádí se, že karate má původ u indického mnicha Bodhidharmy, který přišel z Indie do Číny, aby tamní obyvatele seznámil s buddhistickým myšlením.
Bojové umění začal vyučovat mnichy, aby byli schopni snášet tvrdou disciplínu a odříkání spojené s učením Buddhy. Později se tamní kultura přenesla na
ostrov Okinawu a styl boje holýma rukama dostal název okinawate.
Až v roce 1903 byl přejmenován na karate (v překladu „prázdná ruka“). V roce 1955 byla založena Japonská asociace karate. Která v roce 1970 uspořádala
v Tokiu první mistrovství světa ve sportovním karate.

KARATE NA OLYMPIJSKÝCH HRÁCH

Karate bylo zařazeno do programu olympijských her v Tokiu 2021, tedy symbolicky tam, kde má sport velkou tradici.

NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY ČESKÝCH SPORTOVCŮ

Kategorie kata – 1. místo ME EKF seniorů 2002 Petra Nová,
1. místo ME EKF mládeže 2008 Vladimír Míček,
1. místo ME EKF mládeže 2015 Zuzana Augustinova,
3. místo ME EKF seniorů 2015 a mládeže 2009, 2010 Veronika Mišková,
3. místo ME EKF kata tým muži seniorů 2009 a 2010 (ve složení Lukáš Janda, Jakub Tesárek a Jindřich Pilmann)

Kategorie kumite – 1. místo ME EKF seniorů 2007 Petra Peceková (ženy do 60 kg),
2. místo MS WKF seniorů 1998 Petra Piskačová (ženy BRH),
2. místo ME EKF mládeže 2015 Marek Řeřicha (dorostenci do 70 kg),
3. místo ME EKF seniorů 2010 a vicemistryně Evropy EKF z let 2011
a 2012 Radka Krejčová (ženy nad 68 kg),
3. místo MS WKF Jan Tuček (muži nad 80 kg)

JAK ZAČÍT S KARATE?

Všechny potřebné informace o karate naleznete na ofi ciálních stránkách Českého svazu karate: www.czechkarate.cz.