Informace

Rope Skipping

Víš, že skákání přes švihadlo je ucelený sport s konkrétními pravidly, disciplínami, systémem hodnocení, národními i světovými organizacemi a vlastními mistrovství světa a Evropy? Ukaž nám, jak umíš skákat ty!

Se zajištěním rope skippingu v rámci Olympijského festivalu 2018 pomáhá Rope Skipping Centrum.

Jak začít s rope skippingem? Obrať se na www.ropeskipping.cz.

Souhlasím
###message