Kupte si už nyní

Korfbal / Frisbee

Přesnost střelby je jeden ze základů tohoto sportu. Pojď si vyzkoušet, jak jsi na tom.

korfbal

KORFBAL

Jedná se o jedinou kolektivní míčovou hru na světě, kterou hrají dohromady muži i ženy. Dvě smíšená družstva - vždy 4 muži a 4 ženy – se snaží vstřelit míč do „korfu“ (koše), který je umístěn na tyči ve výšce 3,5 metru bez odrazové desky. Pravidelné střídání rolí útočník-obránce zamezuje jednostranné specializaci. Speciální korfbalový míč umožňuje jeho snadné chytání v různých podmínkách. Korfbal existuje i ve verzi plážové, venkovní, vodní i na ledě. V poslední době se rozšiřují i nové verze Korfbal 4 a hlavně Beach korfbal.

HISTORIE

Korfbal je národní nizozemský sport. Na začátku dvacátého století (1902) jej objevil amsterodamský učitel Nico Broekhuysen ve Švédsku. Jeho cílem bylo přijít s hrou, kterou by mohli na nově zavedených společných hodinách tělocviku hrát dívky i chlapci. Nejdříve se hra v roce 1933 rozšířila do sousední Belgie a dnes se hraje ve více než 67 zemích světa. Od roku 1978 se konají i světové turnaje, které zastřešuje Mezinárodní korfbalová federace (IKF - www.korfball.sport). V Čechách se korfbal poprvé objevil v roce 1988 a od roku 1989 se zde pravidelně hrají soutěže.

KORFBAL NA OLYMPIJSKÝCH HRÁCH

Korfbal nechybí mezi „čekateli“ pro Olympijské hry. Již v roce 1928 by ukázkovým sportem na OH v Amsterdamu.

JAK ZAČÍT S KORFBALEM?

Bližší informace o korfbalu naleznete na ofi ciálních webových stránkách Českého korfbalového svazu: www.korfbal.cz.

 

FRISBEE

S létajícím talířem (diskem) se dá provozovat několik sportů. Mezi nejznámější patří ultimate frisbee (týmový sport, který hrají na stometrovém hřišti dva týmy proti sobě, cílem je přihrávkami dostat disk do koncové zóny soupeře), discgolf (hra podobná golfu, cílem je trefit ocelový koš) nebo freestyle frisbee (žonglování a náročné triky s diskem).

HISTORIE

Létající talíř má kořeny ve Spojených státech, kde sídlila společnost Frisbie Pie, která v druhé polovině 19. století pekla koláče např. pro univerzitu v Yale. Koláče společnost distribuovala v plechových kulatých vaničkách různých velikostí, se kterými si studenti ve volném čase házeli. Waltera Morrisona tento nápad nadchl a vyvinul plastovou verzi disku, který měl lepší letové vlastnosti. Z amatér[1]ského házení se v průběhu let stal kompetitivní sport, vznikly různé frisbee disciplíny. FRISBEE NA OLYMPIJSKÝCH HRÁCH

Sporty s létajícím diskem se zatím na olympiádě neobjevily, ultimate frisbee bude usilovat o zařazení na program pro rok 2028. O (ne)zařazení sportu rozhodne Mezinárodní olympijský výbor.

JAK ZAČÍT S FRISBEE

Chcete si vyzkoušet frisbee? Pro začátek vám stačí jen rovný plácek a létající talíř. Pořádné disky pro všechny disciplíny zakoupíte například na e-shopu: www.ultimo.cz. Bližší informace o frisbee naleznete na webových stránkách České asociace létajícího disku www.cald.cz. Více než 14 tisíc sportovních klubů najdete na www.sportvokoli.cz.