Kupte si už nyní

Pravidla soutěží

Pravidla soutěže o Olympijského maskota a další ceny

Soutěž pořádá organizace Olympic Festival s.r.o., Benešovská 1925/6, Vinohrady 101 00, ičo: 06323375, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze - C 280234, (dále jen “Vyhlašovatel”).

Termín a místo trvání soutěže

Soutěž probíhá v České republice v období 4. 8. 2021 - 6. 8. 2021 do 23:59 na YouTube kanálu Českého olympijského týmu.

Podmínky účasti v Soutěži

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky prostřednictvím svého YouTube profilu (dále také „Soutěžící").

Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Vyhlašovatele a osoby blízké zaměstnancům či členům Vyhlašovatele.

Vstupem do Soutěže vyjadřuje Soutěžící souhlas s pravidly Soutěže a zavazuje se je dodržovat.

Každý Soutěžící se může zapojit do Soutěže pouze jednou a je povinen účastnit se Soutěže pouze prostřednictvím vlastního osobního a autentického facebookového profilu. Účast v Soutěži prostřednictvím více YouTube profilů či falešného profilu je zakázána a povede k vyloučení Soutěžícího ze Soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže odpovědi vulgární, zesměšňující, rasistické nebo jiným způsobem urážlivé, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí.

Mechanismus Soutěže

Soutěžící se zapojí do Soutěže splněním soutěžního úkolu pod soutěžním příspěvkem uveřejněném na YouTube kanálu Českého olympijského týmu.

Vyhlašovatel vylosuje ze všech komentářů 1 výherce.

Výhrou je balíček, který obsahuje: plyšový maskot OH Miraitowa, 3 denní Brno pass pro 2 osoby, vstupenka na předpremiéru filmu Zátopek pro 2 osoby

Každý Soutěžící může obdržet maximálně jednu výhru.

Vyhlášení výhry

Výherce bude informován o výhře v komentáři pod soutěžním příspěvkem. Postup pro uplatnění výhry a další náležitosti potřebné k uskutečnění předání výhry budou výherci upřesněny v soukromé zprávě. 

V případě, že si výherce nepřevezme výhru v době konání Olympijského festivalu v Praze a v Brně, jeho výhra propadne Vyhlašovateli.

Výherce je povinen si výhru vyzvednout v místě konání festivalu v Praze či Brně.

Další podmínky

Výhry budou distribuovány na základě úspěšné komunikace s výhercem a dodání jeho kompletních kontaktních údajů. Pořadatel neodpovídá za nemožnost doručit výhru výherci. Pořadatel neodpovídá za případnou nefunkčnost elektronických komunikačních zařízení či elektronické nebo mobilní sítě.

Vyhlášené výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti či výhry v Soutěži soudní cestou je vyloučeno, stejně tak vyplacení výher v hotovosti či jejich výměna za výhry jiné. Reklamace výher je vyloučena.

Soutěžící souhlasí se zveřejněním svého jména v rozsahu jméno, příjmení (např. Jan Novák) na YouTube kanálu Českého olympijského týmu v rámci vyhlášení výsledků soutěže.

V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel, uvedených na YouTube kanálu v rámci vyhlášení Soutěže, a těchto úplných pravidel, platí text těchto pravidel.

Změna výher, ocenění, pravidel a obsahu vyhrazena.

Ochrana osobních údajů

Soutěžící svým vložením komentáře pod soutěžní příspěvek uděluje Vyhlašovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a emailová adresa za účelem prověření jeho platné účasti v soutěž a předání výhry v soutěži.

Správcem osobních údajů je Vyhlašovatel. Zpracovatelem osobních údajů je Vyhlašovatel.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla Vyhlašovatele. Odvolání souhlasu je možné učinit písemně na adrese vyhlašovatele a je účinné okamžikem doručení Vyhlašovateli. Odvoláním souhlasu zaniká účast Soutěžícího v Soutěži stejně jako nárok na výhru.

V Praze dne 4. 8. 2021

Pravidla soutěže o sadu zimních pneumatik Bridgestone (dále jen „Soutěž")

Soutěž pořádá organizace Olympic Festival s.r.o., Benešovská 1925/6, Vinohrady 101 00, ičo: 06323375, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze - C 280234, (dále jen “Vyhlašovatel”).

Termín a místo trvání soutěže

Soutěž probíhá v České republice v období 30. 7. 2021 - 1. 8. 2021 23:59 na Instagramové stránce Vyhlašovatele (https://www.instagram.com/olympijskyfestival/)

Podmínky účasti v Soutěži

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky prostřednictvím svého instagramového profilu (dále také „Soutěžící").

Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Vyhlašovatele a osoby blízké zaměstnancům či členům Vyhlašovatele.

Vstupem do Soutěže vyjadřuje Soutěžící souhlas s pravidly Soutěže a zavazuje se je dodržovat.

Každý Soutěžící se může zapojit do Soutěže pouze jednou a je povinen účastnit se Soutěže pouze prostřednictvím vlastního osobního a autentického instagramového profilu. Účast v Soutěži prostřednictvím více instagramových profilů či falešného profilu je zakázána a povede k vyloučení Soutěžícího ze Soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže odpovědi vulgární, zesměšňující, rasistické nebo jiným způsobem urážlivé, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí.

Mechanismus Soutěže

Soutěžící se zapojí do Soutěže splněním soutěžního úkolu pod soutěžním příspěvkem uveřejněném na instagramovém profilu Vyhlašovatele.

Vyhlašovatel vylosuje ze všech komentářů 1 výherce.

Výhrou je 1 sada zimních pneumatik Bridgestone Blizzak LM005 na osobní vozidlo v libovolném rozměru. Vyhlašovatel vyhlásí celkem 2 výherce. 

Každý Soutěžící může obdržet maximálně jednu výhru.

Vyhlášení výhry

Výherce bude informován o výhře v komentáři pod soutěžním příspěvkem na instagramovém profilu Vyhlašovatele. Toto vyhlášení bude obsahovat informaci o výhře. Postup pro uplatnění výhry a další náležitosti potřebné k uskutečnění předání výhry budou výherci upřesněny v soukromé zprávě. 

V případě, že si výherce nepřevezme výhru v době konání Olympijského festivalu v Praze a v Brně, bude možné si výhru vyzvednout v místě sídla Vyhlašovatele. 

Výherce je povinen si výhru vyzvednout v místě konání festivalu v Praze či Brně. 

Další podmínky

Výhry budou distribuovány na základě úspěšné komunikace s výhercem a dodání jeho kompletních kontaktních údajů. Pořadatel neodpovídá za nemožnost doručit výhru výherci. Pořadatel neodpovídá za případnou nefunkčnost elektronických komunikačních zařízení či elektronické nebo mobilní sítě.

Předání výhry proběhne prostřednictvím poukazu. 

Vyhlášené výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti či výhry v Soutěži soudní cestou je vyloučeno, stejně tak vyplacení výher v hotovosti či jejich výměna za výhry jiné. Reklamace výher je vyloučena.

Soutěžící souhlasí se zveřejněním svého jména v rozsahu jméno, příjmení (např. Jan Novák) na instagramovém profilu Vyhlašovatele v rámci vyhlášení výsledků soutěže.

V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel, uvedených na instagramovém profilu v rámci vyhlášení Soutěže, a těchto úplných pravidel, platí text těchto pravidel.

Změna výher, ocenění, pravidel a obsahu vyhrazena.

Ochrana osobních údajů

Soutěžící svým vložením komentáře pod soutěžní příspěvek na instagramovém profilu Vyhlašovatele uděluje Vyhlašovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, emailová adresa a telefon za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži a předání výhry v soutěži.

Správcem osobních údajů je Vyhlašovatel. Zpracovatelem osobních údajů je Vyhlašovatel.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla Vyhlašovatele. Odvolání souhlasu je možné učinit písemně na adrese vyhlašovatele a je účinné okamžikem doručení Vyhlašovateli. Odvoláním souhlasu zaniká účast Soutěžícího v Soutěži stejně jako nárok na výhru.

Závěrečné ustanovení

Tato soutěž je organizována výhradně Vyhlašovatelem a není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook / Instagram a tato společnost za ni nijak neodpovídá.

V Praze dne 29. 7. 2021

Pravidla soutěže Kinder Joy of moving o balíček pro děti (dále jen „Soutěž")

Soutěž pořádá organizace Olympic Festival s.r.o., Benešovská 1925/6, Vinohrady 101 00, ičo: 06323375, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze - C 280234, (dále jen “Vyhlašovatel”).

Termín a místo trvání soutěže

Soutěž probíhá v České republice v období 30. 7. 2021 - 1. 8. 2021 do 23:59 na Facebookové stránce Vyhlašovatele (https://www.facebook.com/olympijskyfestival/)

Podmínky účasti v Soutěži

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky prostřednictvím svého facebookového profilu (dále také „Soutěžící").

Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Vyhlašovatele a osoby blízké zaměstnancům či členům Vyhlašovatele.

Vstupem do Soutěže vyjadřuje Soutěžící souhlas s pravidly Soutěže a zavazuje se je dodržovat.

Každý Soutěžící se může zapojit do Soutěže pouze jednou a je povinen účastnit se Soutěže pouze prostřednictvím vlastního osobního a autentického facebookového profilu. Účast v Soutěži prostřednictvím více facebookových profilů či falešného profilu je zakázána a povede k vyloučení Soutěžícího ze Soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže odpovědi vulgární, zesměšňující, rasistické nebo jiným způsobem urážlivé, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí.

Mechanismus Soutěže

Soutěžící se zapojí do Soutěže splněním soutěžního úkolu pod soutěžním příspěvkem uveřejněném na facebookovém profilu Vyhlašovatele.

Vyhlašovatel vylosuje ze všech komentářů 3 výherce.

Výhrou je balíček, který obsahuje: 2x Hrací kartu Kinder Joy of moving, 2x čepici, 2x gymbag, 2x časopis Eda a Ola na olympijských hrách.

Každý Soutěžící může obdržet maximálně jednu výhru.

Vyhlášení výhry

Výherce bude informován o výhře v komentáři pod soutěžním příspěvkem na facebookovém profilu Vyhlašovatele. Toto vyhlášení bude obsahovat informaci o výhře. Postup pro uplatnění výhry a další náležitosti potřebné k uskutečnění předání výhry budou výherci upřesněny v soukromé zprávě. 

V případě, že si výherce nepřevezme výhru v době konání Olympijského festivalu v Praze a v Brně, jeho výhra propadne Vyhlašovateli.

Výherce je povinen si výhru vyzvednout v místě konání festivalu v Praze či Brně.

Další podmínky

Výhry budou distribuovány na základě úspěšné komunikace s výhercem a dodání jeho kompletních kontaktních údajů. Pořadatel neodpovídá za nemožnost doručit výhru výherci. Pořadatel neodpovídá za případnou nefunkčnost elektronických komunikačních zařízení či elektronické nebo mobilní sítě.

Vyhlášení proběhne do konce Olympijského festivalu 8. 8. 2021. Předání výhry proběhne v Centru Hracích karet Kinder Joy of moving.

Vyhlášené výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti či výhry v Soutěži soudní cestou je vyloučeno, stejně tak vyplacení výher v hotovosti či jejich výměna za výhry jiné. Reklamace výher je vyloučena.

Soutěžící souhlasí se zveřejněním svého jména v rozsahu jméno, příjmení (např. Jan Novák) na facebookovém profilu Vyhlašovatele v rámci vyhlášení výsledků soutěže.

V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel, uvedených na facebookovém profilu v rámci vyhlášení Soutěže, a těchto úplných pravidel, platí text těchto pravidel.

Změna výher, ocenění, pravidel a obsahu vyhrazena.

Ochrana osobních údajů

Soutěžící svým vložením komentáře pod soutěžní příspěvek na facebookovém profilu Vyhlašovatele uděluje Vyhlašovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a emailová adresa za účelem prověření jeho platné účasti v soutěž a předání výhry v soutěži.

Správcem osobních údajů je Vyhlašovatel. Zpracovatelem osobních údajů je Vyhlašovatel.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla Vyhlašovatele. Odvolání souhlasu je možné učinit písemně na adrese vyhlašovatele a je účinné okamžikem doručení Vyhlašovateli. Odvoláním souhlasu zaniká účast Soutěžícího v Soutěži stejně jako nárok na výhru.

Závěrečné ustanovení

Tato soutěž je organizována výhradně Vyhlašovatelem a není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a tato společnost za ni nijak neodpovídá.

V Praze dne 29. 7. 2021