Kupte si už nyní

Pozemní hokej a udržitelnost

Bezpečné prostředí ve sportu

Vytváříme bezpečné sportovní prostředí pro naše mladé hráče

Jednou z našich klíčových hodnot je zajištění bezpečného prostředí, ve kterém se naši mladí členové mohou plně rozvíjet. Abychom této hodnotě dostáli, iniciovaly jsme řadu aktivit, které slouží k zvyšování povědomí o této problematice, ale také k prevenci neetického chování. Snažíme se vzdělávat trenéry a mladé hráče a to především prostřednictvím dialogu. Téma bezpečného sportu jsme například zařadili do programu seminářů pro trenéry. S hráči ve věku 12-15 let toto téma probíráme za pomoci videí a speciálních herních karet tak, aby si ze školení odnesli to důležité, ale zároveň, aby pro ně bylo zábavné. Zřídili jsme také „linku pomoci ombudsmana“ pro všechny naše členy.

I když přesná čísla nemáme, věříme, že naši členové ví, že problematiku bezpečnosti prostředí našeho sportu bereme velmi vážně. Prostřednictvím online setkaní a online komunikace jsme se spojili se všemi 3000 členy.

I když máme plno nových nápadů jak stávající aktivity posunout dál, rozhodli jsme se, že se tento rok budeme věnovat ukotvení problematiky v hokejovém prostředí (zopakováním „úvodu do tématu“). V průběhu času bychom naše aktivity rádi decentralizovali a motivovali kluby k větší aktivitě v této oblasti.

Mladí lídři

Vytvoření Českého fóra mladých lídrů

Protože věříme, že klíčem k úspěchu našeho sportu je zajištění toho, aby hlas mladých promlouval do řízení klubů a federace, iniciovali jsme vznik Českého fóra mladých lídrů (Czech Youth Leadership Forum). I přes nejisté začátky, je fórum nyní složeno ze tří pozemkářských nadšenců, kteří chtějí prostřednictvím svých nápadů pomoci náš sport posunout dál. I když před sebou máme ještě dlouhou cestu, tito mladí lídři nás již nyní zásobují novými nápady a připomínkami (a to hlavně v oblasti marketingu). Naším cílem je rozvíjet tuto skupinu, tak abychom zajistili udržitelné vedení pro budoucnost pozemního hokeje.

Kluby a naše federace nyní bere mladou generaci vážněji a to hlavně pokud jde o inovativní nápady, se kterými přichází. Vidíme také vzrůstající zájem mladých hráčů o zapojení do „European Youth Leaders Festivalu”. Tento pozitivní vývoj nás zároveň inspiroval k tomu, abychom připravili mezinárodní projekt, který získal finanční podporu z programu Erasmus + Evropské unie.

Našim cílem je rozšířit naše Fórum na 5 členů a dát mu silnější roli v naší federaci jeho zapojením do rozhodovacích procesů.