Kupte si už nyní

Boby, saně a skeleton na Olympijském festivalu

Boby, saně a skeleton jako tradiční disciplíny olympiády nesmí v rámci Olympijského festivalu 2018 chybět!

sane

Boby, saně a skeleton patří mezi tradiční olympijské disciplíny. Cílem závodníků je projet co nejrychleji úzkým ledovým korytem plným zatáček, počítá se vždy součet časů ze všech absolvovaných jízd. Ve všech třech sportovních odvětvích dosahují závodníci rychlosti až 130km/h, jedná se tak o velmi adrenalinové a atraktivní disciplíny. Saně se od bobů a skeletonu liší startem, kdy závodníci startují vsedě a odpichují pomocí rukavic se speciálními hroty.

V Brně i Ostravě vyroste T-Mobile Sliding Centrum, kde si mohou příznivci těchto olympijských disciplín vyzkoušet správná zalehnutí na saně a skeleton, prohlédnout si čtyřbob nebo se do něj přímo pokusit naskládat. Nácviky startů se uskuteční jak na kolejnicovém trenažeru, tak přímo na ledu a zájemci se mohou zúčastnit dlouhodobé soutěže o nejlepší start. Součástí programu budou také exhibice v jednotlivých disciplínách. Program se rozšíří i do lyžařského areálu v Bílé, kde se mohou zájemci projet na přírodních saních po připravené dráze (10. a 11. února).

Boby, saně a skeleton jsou součástí 30 sportů, které si v rámci Olympijského festivalu můžete vyzkoušet.