Kupte si už nyní

Vzpírání

Přijď si vyzkoušet jaký jsi silák.

vzpírání

Vzpírání je silový sport, který vyžaduje kombinaci síly, rychlosti, techniky, koncentrace a načasování. Soutěžící předvádějí v určených hmotnostních kategoriích dvě disciplíny – trh a nadhoz. Při trhu dostává vzpěrač pomocí techniky „do dřepu“ činku jedním souvislým pohybem do napjatých paží nad hlavu. Technika nadhozu je rozdělena do dvou fází. V první fázi vzpěrač přemístí pomocí techniky „do dřepu“ činku na prsa, s činkou vstane a s pomocí střihu (rozštěpu) ji vyrazí do napjatých paží nad hlavu. V každé disciplíně má vzpěrač tři pokusy, nejlepší platný pokus z každé z disciplín se započítává do tzv. olympijského dvojboje, jehož hodnota je součtem těchto nejlepších výkonů. Výsledný dvojboj pak určí pořadí závodníků v soutěži. Od roku 1969 se na soutěžích ME a MS předávají medaile i za jednotlivé disciplíny.

HISTORIE

Starověký sport nejlépe ztělesňující lidskou sílu proměnil ve sportovní odvětví markýz Alfred Pallavicini z Rakouska, v roce 1877 defi noval dvacet vzpěračských disciplín a sepsal jejich pravidla. Měl zásadní vliv na rozvoj těžké atletiky v Evropě. Mezi nejznámější „profesory síly“ patří také Louis Attila a Eugen Sandow. U nás tuto funkci zastávali Fridolín Hoyer a Josef Balej, ke kterým se v roce 1895 přidal Antonín Bína. Hoyer s Balejem osamostatnili vzpírání v 1893, kdy se konal první národní šampionát. Tento rok považujeme za vznik vzpírání v Čechách. Na našem území se vzpírání jako sportovní odvětví začalo rozvíjet pod sokolskou vlajkou v druhé polovině 19. století. V sokolském systému se činky používaly k posilování. První zaznamenaná soutěž je z roku 1873 a v rámci Sokola Žižkov se na vytrvalost vzpírala jednoruční činka těžká 11,3 kg a vítěz ji nad hlavu zatlačil 33x. V roce 1891 se uskutečnilo v Londýně první mistrovství světa. V roce 1896 v Rotterdamu první mistrovství Evropy. První MS žen se konalo v roce 1987 v Dayton Beach v USA. Vzpírání se stalo součástí programu olympijských her již v roce 1896 v Athénách, kde vzpěrači soutěžili ve dvou disciplínách hodnocených samostatně, v nadhozu jednoruč a v nadhozu soupažném, v obou bez rozdílu hmotnostních kategorií.

VÁHOVÉ KATEGORIE, VE KTERÝCH SE BOJUJE O OLYMPIJSKÉ MEDAILE

Muži: do 61 kg, do 67 kg, do 73 kg, do 81 kg, do 96 kg, do 109 kg, + 109 kg Ženy: do 49 kg, do 55 kg, do 59 kg, do 64 kg, do 76 kg, do 87 kg, + 87 kg