Kupte si už nyní
covfotoidsoh3fkc9thaaaaaaaacctw.jpeg

Vzpírání je silový sport, který vyžaduje kombinaci síly, rychlosti, techniky, koncentrace a načasování. V určených hmotnostních kategoriích se soutěží ve dvou disciplínách – v trhu a nadhozu. Při trhu dostává vzpěrač činku jedním souvislým pohybem do napjatých paží nad hlavu. Technika nadhozu je rozdělena do dvou fází. V první fázi vzpěrač přemístí činku na ramena a následně ji vyrazí do napjatých paží nad hlavu. V každé disciplíně má vzpěrač tři pokusy, nejlepší platný pokus z každé z disciplín se započítává do olympijského dvojboje. Výsledný dvojboj pak určí pořadí závodníků v soutěži. Na mistrovství Evropy a mistrovství světa se vyhodnocují i jednotlivé disciplíny samostatně.

HISTORIE

Na našem území se vzpírání jako sportovní odvětví začalo rozvíjet pod sokolskou vlajkou v druhé polovině 19. století. V sokolském systému se činky používaly k posilování. První zaznamenaná soutěž je z roku 1873, v rámci Sokola Žižkov se na vytrvalost vzpírala jednoruční činka těžká 11,3 kg a vítěz ji nad hlavu zatlačil 33x. V roce 1891 se uskutečnilo v Londýně první mistrovství světa a v roce 1896 v Rotterdamu první mistrovství Evropy. První MS žen se konalo v roce 1987 v Dayton Beach v USA. Vzpírání se stalo součástí programu olympijských her již v roce 1896 v Athénách, kde vzpěrači soutěžili ve dvou disciplínách hodnocených samostatně - v nadhozu jednoruč a v nadhozu soupažném, a to bez rozdílu hmotnostních kategorií.

VÁHOVÉ KATEGORIE, VE KTERÝCH SE BOJUJE O OLYMPIJSKÉ MEDAILE

  • Muži: do 61 kg, do 73 kg, do 89 kg, do 102 kg, nad 102 kg
  • Ženy: do 49 kg, do 59 kg, do 71 kg, do 81 kg, nad 81 kg

JAK ZAČÍT SE VZPÍRÁNÍM?

Veškeré informace týkající se dění v Českém svazu vzpírání najdete na webové stránce svazu.