Kupte si už nyní

Turistika

Slovo turistika vzniklo z francouzského slova tour, což znamená okružní cesta. Turistika spočívá v krátkodobém cestování a poznávání nových míst a prostředí. Klasická turistika je pěší, od počátku 20. století přibyly i její další formy - cykloturistika, mototuristika apod.

HISTORIE

Turistika vznikla koncem 18. století, už dříve se ale lidé vydávali na dlouhé náboženské poutě. K jejímu rozvoji později přispěl rozmach železnic, který turistům umožnil dopravit se do vysokohorských oblastí, kde také začaly vznikat počátky turismu jako hospodářského odvětví.

TURISTIKA V ČESKÉ REPUBLICE

Od roku 1888 mají čeští turisté svoji organizaci s názvem Klub českých turistů (KČT), jež patří k jednomu z nejvýznamnějších spolků české společnosti. KČT registruje téměř 30 tisíc členů, v turistických oddílech mládeže (TOM) je na 10 tisíc členů. Odbory KČT a oddíly TOM pracují celoročně (výlety, expedice, hry, soutěže). Vyvrcholením činnosti TOM jsou pak letní a zimní tábory. Sportovní dimenzi turistiky představují turistické závody – outdoor running. Mají postupový charakter od krajských závodů přes závody Českého poháru, mistrovství České republiky až po mezinárodní závody. Více informací naleznete na webových stránkách Turistický závod. Členové KČT připraví každoročně téměř 2000 veřejně přístupných akcí a značkaři KČT pečují o 90 tisíc kilometrů značených tras – všech přesunových prostředků.

JAK ZAČÍT S TURISTIKOU

Bližší informace o turistice naleznete na oficiálních webových stránkách Klubu českých turistů a Asociace Turistických oddílů mládeže.