Kupte si už nyní

Hala

Chceš si vyzkoušet jaké to je být moderním gymnastou či gymnastkou ? Doraz do haly!

sport.. gym.

Moderní gymnastika je sport, který kombinuje prvky baletu, gymnastiky, divadelního tance a akrobacie. Sestavy obsahují předepsaný počet prvků bez náčiní a s náčiním, hodnotí se provedení, technická obtížnost a umělecký dojem. Jako náčiní moderní gymnastky používají švihadlo, obruč, míč, kužele a stuhu.

HISTORIE

Jako sportovní odvětví určené výhradně dívkám a ženám se „umělecká gymnastika“ začala utvářet v bývalém Sovětském svazu kolem roku 1930. U nás i jinde v Evropě se ofi ciálně formovala počátkem 50. let. Hlavní správní institucí je Mezinárodní gymnastická federace FIG, která byla založena v roce 1881 a jež zahrnuje všechny gymnastické disciplíny. Moderní gymnastiku uznala FIG v roce 1962. V Československu vznikl Svaz umělecké gymnastiky o rok později. Na program olympijských her se moderní gymnastika zařadila v Los Angeles roku 1984.

DISCIPLÍNY, VE KTERÝCH SE BOJUJE O OLYMPIJSKÉ MEDAILE

Na olympijských hrách se v moderní gymnastice rozdělují medaile ve víceboji jednotlivkyň a ve dvojboji společných skladeb. Je to jediná čistě ženská disciplína v olympijském programu.

JAK ZAČÍT S MODERNÍ GYMNASTIKOU?

V České republice působí mnoho oddílů moderní gymnastiky, jejich seznam a další informace naleznete na internetových stránkách Českého svazu moderní gymnastiky: www.csmg.cz