Kupte si už nyní

Aerobik a fitness

Aerobik a fitness jsou ideálními pohybovými aktivitami pro posílení těla a zlepšení funkce srdečně-cévního a dýchacího systému. Jedná se o vytrvalostní cvičení s lehkou až střední intenzitou, které zajišťuje dostatečný přísun kyslíku do pracujících svalů. V aerobiku můžeme rozlišovat dvě hlavní kategorie: kondiční cvičení prováděné za doprovodu hudby a sportovní aerobik, který je upraven pro soutěžní účely.

Historie

Aerobik a fitness se vyvinuli z potřeby lidí starat se o své tělo a zdraví. První zaznamenané formy fyzického cvičení pocházejí z antického Řecka, kde byla tělesná výchova součástí každodenního života.
Aerobik jako takový vznikl v 60. letech 20. století v USA. Jeho zakladatelem je vojenský lékař z amerického letectva Dr. Kenneth H. Cooper. Ten přišel s myšlenkou cvičení, jež by zlepšovalo kardiovaskulární a respirační funkce těla. Cooper v roce 1968 vydal knihu "Aerobics", kde popsal své metody a cvičení. Tato kniha byla velmi populární a stala se základem pro mnoho dalších fitness programů.
Fitness jako průmysl začal růst v 70. a 80. letech 20. století, kdy se začaly otevírat první posilovny a fitness centra. Lidé si začali být více vědomi svého zdraví a tělesné kondice a hledali způsoby, jak se udržet ve formě.
V 80. letech se aerobik stal velmi populárním, a to hlavně díky videím s cviky, díky nimž mohli lidé cvičit doma. Vlna popularity vedla k vytvoření různých typů aerobiku, jako je step aerobik, dance aerobik, aqua aerobik a mnoho dalších.
V posledních letech se fitness průmysl neustále rozvíjí a nabízí stále více různých typů cvičení a tréninkových programů. Existuje také mnoho zařízení a nástrojů, které pomáhají lidem dosáhnout svých fitness cílů.

Jak začít s aerobikem?

Bližší informace o aerobiku a přehled jednotlivých kurzů naleznete na oficiálních webových stránkách Českého svazu aerobiku a fitness (FISAF). Další iniciativy jsou Česko se hýbe, projekt Děti na startu.