Kupte si už nyní

Florbal a udržitelnost

Náš strategický přístup je založen na 3 pilířích – vlastní provoz organizace, manuál pro pořádání sportovních eventů a osvěta florbalové komunity (kluby a členové).

Cílem je zapracovat hodnotu udržitelnosti do DNA florbalu. Pro ukázku našeho postupu uvádíme jako příklad Manuál pro pořádání sportovních eventů. Ten definuje oblasti a konkrétní kroky, na které se má pořadatel speciálně zaměřit, aby předcházel negativnímu dopadu akce na životní prostředí a aby aplikoval řešení vedoucí k cirkulárnější akci. Vytvořeny byly manuály ve dvou úrovních. První materiál je propracovaný do detailu a reaguje na všechny možnosti a okolnosti dané akce. Druhý level, nazývaný „bazální manuál“, určuje základní parametry pořádání každého eventu. V něm uvedené parametry jsou jednotně řešeny na všech eventech pořádaných Českým florbalem, aby byly v souladu se strategií. 

Jako pořadatel s vlastními zásadami měníme především požadavky na naše dodavatele, poskytovatele prostor nebo hal, zajišťovatele eventů a snažíme se spolu s nimi najít ideální cestu. Zásadní změna proběhla v používání výhradně zálohovaných kelímků na nápoje, digitalizaci programu či zajištění třídění odpadů pro návštěvníky i organizátory s následným odpovídajícím zpracováním. 

Do budoucna se zaměříme na reporting a vyhodnocení dosavadních kroků a na rozšíření aktivní spolupráce právě s dotčenými stranami. Kromě nastavení a realizace změn na eventech Českého florbalu ve vlastní režii, dáváme prostřednictvím manuálu návod jak na cirkulární eventy také všem florbalovým klubům, které chceme v oblasti udržitelnosti vzdělávat. 

Na webu Českého florbalu naleznete podstránku k udržitelnosti včetně bližšího popisu vize a strategie udržitelnosti Českého florbalu a také příklady z praxe našich klubů.