Kupte si už nyní

Bezpečný festival

Vytvořme společně bezpečný festival, na kterém si užijeme návrat ke sportu a olympijskou atmosféru. Bezpečný festival zajišťujeme ve spolupráci se společností

Pravidla vstupu na festival

NÁVŠTĚVNÍCI

 Od 10. 2. postupujeme dle nového nařízení vlády. Pro vstup do areálu není vyžadováno prokázání bezinfekčnosti.

Nadále platí omezená kapacita areálu stanovená na 1000 osob v jednom okamžiku.  

ÚČASTNÍCI PROGRAMU PRO ŠKOLY

Návštěvníci areálu účastnící se praktické výuky zimních sportů mají výjimku z podmínek stanovených
v bodě I/15 v případě, že jde výhradně o žáky jedné školy. V Olympijském festivalu zajistíme,
aby se nepotkávali s jinými návštěvníky.

Učitel je povinen doložit prohlášení, že žáci nemají příznaky onemocnění COVID-19 či jiného přenosného onemocnění, že nepřišly do kontaktu s nakaženým a nejsou z toho důvodu v povinné karanténě a že účastníci jsou pravidelně ve škole testováni dle aktuálních pravidel.

ORGANIZAČNÍ TÝM

Organizační tým a obsluhující personál je v průběhu festivalu testován, a to v intervalu 2 PCR testy, nebo 3 antigenní testy týdně s výjimkou těch, kteří v posledních 30 dnech nemoc prodělali.

DOBROVOLNÍCI


Dobrovolníci jsou v průběhu festivalu testováni. Na každé směně musí mít dobrovolník vždy platný negativní PCR test, více informací na stránce pro dobrovolníky.

 

Jaká další pravidla platí pro návštěvníky Festivalu?

Na akci budou platit stejná pravidla jako na ostatních hromadných akcích, v gastro provozech a maloobchodě.

  • Ochrana nosu a úst bude povinná pouze ve vnitřních prostorech s výjimkou provozování sportu.
  • V rámci stravování je povoleno 6 hostů u stolu s výjimkou osob z jedné domácnosti.
  • V prodejnách Alpine Pro může být 1 návštěvník na 10m2 prodejní plochy.

 

Kompletní Příručku pro účastníky najdete zde.

Organizační a režimová opatření se budou řídit mimořádnými opařeními vydanými Ministerstvem zdravotnictví zde