Dostupná kapacita na pokladně pro dnešní den
Rezervace vstupu na nadcházející dny
Rezervovat

Vzpírání

Vzpírání

Přijď si vyzkoušet jaký jsi silák.

Vzpírání je silový sport, který vyžaduje kombinaci síly, rychlosti, techniky, koncentrace a načasování. Soutěžící předvádějí v určených hmotnostních kategoriích dvě disciplíny – trh a nadhoz. Při trhu dostává vzpěrač pomocí techniky „do dřepu“ činku jedním souvislým pohybem do napjatých paží nad hlavu. Technika nadhozu je rozdělena do dvou fází. V první fázi vzpěrač přemístí pomocí techniky „do dřepu“ činku na prsa, s činkou vstane a s pomocí střihu (rozštěpu) ji vyrazí do napjatých paží nad hlavu. V každé disciplíně má vzpěrač tři pokusy, nejlepší platný pokus z každé z disciplín se započítává do tzv. olympijského dvojboje, jehož hodnota je součtem těchto nejlepších výkonů. Výsledný dvojboj pak určí pořadí závodníků v soutěži. Od roku 1969 se na soutěžích ME a MS předávají medaile i za jednotlivé disciplíny.

HISTORIE

Starověký sport nejlépe ztělesňující lidskou sílu proměnil ve sportovní odvětví markýz Alfred Pallavicini z Rakouska, v roce 1877 defi noval dvacet vzpěračských disciplín a sepsal jejich pravidla. Měl zásadní vliv na rozvoj těžké atletiky v Evropě. Mezi nejznámější „profesory síly“ patří také Louis Attila a Eugen Sandow. U nás tuto funkci zastávali Fridolín Hoyer a Josef Balej, ke kterým se v roce 1895 přidal Antonín Bína. Hoyer s Balejem osamostatnili vzpírání v 1893, kdy se konal první národní šampionát. Tento rok považujeme za vznik vzpírání v Čechách. Na našem území se vzpírání jako sportovní odvětví začalo rozvíjet pod sokolskou vlajkou v druhé polovině 19. století. V sokolském systému se činky používaly k posilování. První zaznamenaná soutěž je z roku 1873 a v rámci Sokola Žižkov se na vytrvalost vzpírala jednoruční činka těžká 11,3 kg a vítěz ji nad hlavu zatlačil 33x. V roce 1891 se uskutečnilo v Londýně první mistrovství světa. V roce 1896 v Rotterdamu první mistrovství Evropy. První MS žen se konalo v roce 1987 v Dayton Beach v USA. Vzpírání se stalo součástí programu olympijských her již v roce 1896 v Athénách, kde vzpěrači soutěžili ve dvou disciplínách hodnocených samostatně, v nadhozu jednoruč a v nadhozu soupažném, v obou bez rozdílu hmotnostních kategorií.

VÁHOVÉ KATEGORIE, VE KTERÝCH SE BOJUJE O OLYMPIJSKÉ MEDAILE

Muži: do 61 kg, do 67 kg, do 73 kg, do 81 kg, do 96 kg, do 109 kg, + 109 kg Ženy: do 49 kg, do 55 kg, do 59 kg, do 64 kg, do 76 kg, do 87 kg, + 87 kg