OLYMPSPORT na Olympijském festivalu 2018 v Brně

Česká asociace olympijské a sportovní filatelie vystavuje na Olympijském festivalu 2018 v pavilonu Z výsledky své emisní činnosti propagace sportu a úspěšných výsledků českých a československých sportovců.

Asociace za svou již padesátiletou existenci vytvořila 400 příležitostných razítek a dopisnic nebo obálek s tematickými přítisky. Mezi velmi vyhledávané patří např. příležitostné dopisnice vypravované k odletům našich sportovců na olympijské hry a příležitostní razítka k významným událostem a výročím v rámci olympijského hnutí - MOV, ČOV, ČOA a další. Ke každému klubovému setkání (2x do roka) je vydávána zvláštní dopisnice, většinou dokumentující úspěchy pozvaného sportovce k přátelské besedě.

V poslední době připravuje OLYMPSPORT i personální archy známek (již 27 typů) sportovců, kteří dosáhli význačných medailových úspěchů z olympijských her, mistrovství světa a mistrovství Evropy a dalších sportovních klání.

Na I. galerii pavilonu Z budou na 20 panelech vystaveny ukázky novinek vydaných k letním a zimním olympijským hrám, olympijskému hnutí a jednotlivým sportovním disciplinám (fotbal, hokej, lyžování, biatlon, rychlobruslení, tenis, střelba a další).

Pro návštěvníky bude ve spolupráci s Českou poštou v Brně připraveno razítko „Olympijského festivalu“, které bude po dobu konání festivalu k dispozici na ČP Brno 47. Tato pošta se nachází vlevo od vstupní brány výstaviště (příchod od tramvaje). OLYMPSPORT vydává k účelům Olympijského festivalu poštovní dopisnici s festivalovým přítiskem, kterou bude možné si nechat orazit na výše uvedené poště.          

 

Souhlasím
###message